Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 29. september 1888

Ud fra Mørket

Pileallé 7
Frederiksberg I

Kjære Hr. Neergård!

Jeg tilbagesender hermed Korrekturen. Mit Honorar har jeg ansat til 60 Kr, beregnet efter 100 Kr. pr. Ark, hvormed så både Manuskript og Oversættelse er betalt. De vilde gjøre mig en Tjeneste ved at sende mig Anvisning på dette Beløb så snart det passer Dem og efter ovenstående Adresse.

Deres ærb. forbundne
Henrik Pontoppidan