Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Hjørlunde By. 7. september 1883 (1883-12-03)

mig en Ære

Hjørlunde By.
pr. Slangerup.

Fredag

Hr. Cand. Neergård!

Det skal være mig en Ære og en Fornøjelse at blive regnet blandt Medarbejderne til det nye Månedsskrift, som vi så længe har trængt til, og jeg takker Dem for Tilbudet. I Øjeblikket har jeg Intet, jeg kan lade medfølge; med jeg træffer vel nok på et eller andet, der kan passe for Tidsskriftet, og som jeg skal sende Dem. – Med Ønsket om Held for Dem til det fortjenstfulde Arbejde er jeg

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan