Henrik Pontoppidan til Sophus Michaëlis
Sendt fra Fredensborg. 29. marts 1918

Æresmedlem

f.T. Fredensborg.
29.3.18.

Kære Hr. Michaëlis!

Med stor Glæde modtog jeg Meddelelsen1 om, at Dansk Forfatterforening havde optaget mig som Æresmedlem. Ingen Udmærkelse kunde være mig kærere. Jeg vidste ikke, at jeg havde 2 så mange Venner blandt mine Værkfæller. Jeg tør da nu håbe, at disse heller ikke har miskendt min nødtvungne Tilbagetrukkenhed og opfattet den som Mangel på Kollegialitet eller som Arrogance, hvad jeg undertiden har frygtet for.

Jeg sender Foreningen min hjerteligste Tak.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Meddelelsen: iflg. foreningens protokol blev generalforsamlingens akklamation ved generalforsamlingen 27.3. telefonisk meddelt HP af formanden (og sekretæren!?) [Kilde: Skjerbæks seddelregistrant]. tilbage