Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Overgaden n. Vandet 15. 13. juli 1920

Forespørgsel fra Rathenau


13.7.20.
Overgaden n. Vandet 15.
København.
C.1

Kære Fru Mann!

Som De ser, er jeg atter hjemme. Men jeg er lige kommen ind ad Døren, har ikke engang fundet mine Nøgler endnu, så De må have Overbærenhed med mig et Par Dage, hvad Tilsendelsen af "Melusine" angår. Men med Oversættelsen af indlagte Brev haster det, så derfor skriver jeg straks. Jeg har nemlig haft eten√ venlig, men unægtelig noget forbavset Forespørgsel fra Rathenau, som altså har skrevet, før han fik Deres Telegram. Da De jo selv har foranlediget denne Brevveksling, gør De mig sikkert den Tjeneste at oversætte min Forklaring og sende den tilbage til mig. Og De må ikke blive vred over, at jeg erstatter 2 Dem de Telegram- og√ Portoudgifter, De har haft i Anledning af denne Sag. Med den Højde, hvortil Portoen nu er stegen, må den betragtes som et Udlæg i rede Penge.

Jeg lykønsker Dem til Deres nye Huskøb! Men mon De dog ikke vil komme til at længes efter Nyminde-gabet?

Jeg har været på Rejse i den sidste Uge. Derfor hører De først fra mig nu.

Tilgiv mig Hastværket, og modtag venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] kuvert adresseret til: "Fru M. Mann / "Lodshuset" / Nyminde-Gab / pr. Nørre-Nebel"; poststemplet "Kjøbenhavn 13.7.20 6-7 E". tilbage