Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 18. december 1903

Aftale om større Arbejder


d. 18d Decb. 1903.
Hillerød.1

Kære Fru Mann!

Jeg takker for de modtagne 50 Kr og håber for Deres og min egen Skyld på flere. – Så glæder jeg mig til at se Dem i Januar, når De kommer her til Landet, og vi kan måske da få truffet en Aftale om nogle af de større Arbejder.

Med Ønsket om en god Jul for Dem, kære Frue, forbliver jeg

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til "Frau M. Mann geb. Scheven / Altona-Othmarschen / Flotbeker Chausse 147"; poststemplet "Frederiksborg 18.12.03 4-5 E" og "Altona Ottensen 19/12 03". tilbage