Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Louisenstrasse 51, Berlin. 5. februar 1891

opgivet at rejse videre5. Febr. 91.
Louisenstrasse 51.
Qgb. I
Berlin
N. W.

Kære Ven!

Jeg har ventet med at skrive og takke dig for dit Brev, fordi jeg mente samtidigt at ville kunne give dig Oplysninger om, hvad jeg havde fået ud af de svenske Avisers Ran af mine Fortællinger. Foreløbigt er der desværre ikke kommet andet ud deraf, end at "Aftonbladet" har afkøbt mig en anden Fortælling – "En Bonde" – for 50 Kr, hvilket jeg for så vidt er glad ved; men det er jo ikke store Sager. De andre Blade har slet ikke svaret mig, – dog synes "Svenska Dagbladet" rimeligt; og sandsynligvis trykker dette Blad endnu en lille "Krønike". "Nerikes Allahanda" 2 og de andre Blade er stumme, – og de har dog optrykt c 8 Ark af "Skyer"! Det nytter næppe, at jeg skriver til disse Blade igen; og jeg kender ingen svensk Prokurator. Et Brev fra en sådan vilde dog mulig gøre mere Virkning.

Men du skal i hvert Fald have mange Tak for dine Oplysninger; skønt jeg ellers er imod literær Konvention, er jeg det ikke overfor Sverig, fordi det svenske og det danske Sprog er omtrent ét. Kunde man i Sverig uden videre optrykke danske Bøger – eller omvendt – læste de fleste Mennesker vore Bøger i de billige Oversættelser.

Med Frøken Christensen har jeg brevvexlet et Par Gange, og jeg er hende taknemlig for hendes Interesse for mig. Jeg skal ikke nægte, det vilde komme mig svært tilpas, om jeg kunde hente nogle "Syle" fra Sverig; da jeg så at sige 3 er ganske uden Penge.

Af samme Årsag har jeg foreløbig opgivet√ at rejse videre ud i Verden. Jeg tænker på at tage herfra 1st Marts og så finde et eller andet forborgent Sted, hvor jeg kan ernære mig for 60-70 Kroner månedlig. Så meget kan jeg nemlig tjene ved "Børstidende". Du kan begribe, hvor Motala frister mig. Først fordi du er der; og så fordi din Beskrivelse af Stedet uvilkårligt virker lokkende. Der er vel ingen Mulighed for, at jeg dér kan leje et hyggeligt, landligt Værelse i Månederne Marts, April, Maj? Og er det virkelig sandt, at man dér kan bo for c 60 Kr? Vil du skrive et Par Ord til mig derom? Jeg har ingen klar Forestilling om, hvor Motala ligger – men det er jo i Nærheden af Stockholm, ikke sandt?

Naturligvis vil jeg kun bo der, dersom du tænker på at blive boende der, indtil 4 Foråret. Kan der blive nogen Virkelighed af disse mine Håb, skal du ikke være bange for, at jeg skal forstyrre dig. Jeg har travlt ligesom du selv, – men i vore Fritimer kan vi da snakke og spasere sammen. Det længes jeg efter.

Nu må du skrive mig til. Når vi kommer sammen, skal jeg – som du af Erfaring véd – være mere veltalende end jeg er det pr. Brev.

Din gamle Ven
Henrik P.