Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. oktober 1931

Savner Perspektiv


30 Oktb. 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Det er√ kedeligt, at jeg ikke havde læst "Pilatussønnen", da vi forleden talte sammen. Jeg havde måske så bedre kunnet forklare, hvad jeg savner i Bogen. Skønt De fortalte mig, hvordan De havde fået Ideen til den, og således på en Måde gav mig en Nøgle til dens rette Forståelse, må jeg bekende, at jeg – trods gentagen Læsning – kun har fået et uklart Begreb om, hvad der har bevæget Dem til at skrive netop en sådan Bog om Emnet: Synd og Soning1. Fortællingens Personer giver mig ingen fyldestgørende Forklaring. Dertil er de for megetløst skitserede, som også selve Fortællingen for meget har Karakteren af et Udkast, hvor intet er helt udarbejdet eller gennemført. Naturligvis er der i Bogen mange Enkeltheder, som man glæder sig over, således 2 det meget smukke Digt Side 153; – men i sin Helhed tilfredsstiller "Pilatussønnen" mig altså ikke. Fejlen ligger måske hos mig selv, og jeg vil også helst tro, at det forholder sig sådan. Det skulde gøre mig hjertelig ondt, om De blev skuffet i Deres Forhåbninger til denne Bog, som De har syslet med i så mange År og ofret så meget Arbejde på i Deres knappe Fritid. Når der er gået nogen Tid, vil jeg tage den frem igen, – måske kan jeg da få den til at hænge sammen og åbne mig det Perspektiv, som jeg nu savner2.

Blot disse Linjer i Dag, med Hilsen til Fruen og Familjen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Synd og Soning: titlen på J. Geismar bog fra 1928 som HP var optaget af, men ikke omtaler i denne sammenhæng. tilbage
[2] NJ svarede 2.11.1931: "[…] takker for Brev og Gæstfrihed forleden – kan ikke sige noget om Bogens Værd, men sender 2 divergerende Anmeldelser: Chr. Fr. Mortensen roser "Pilatussønnen" (Nyt nordisk Forlag) i Holstebro Dagblad [29.10.1931] – H.P.E. Hansen mener, den burde ligge i Skrivebordsskuffen; Forlaget burde have genudsendt Dobbeltromanen "Den, som sejrer" og "Under Byrden". "En af vore gamle, store Mænd indenfor Litteraturen havde ydermere skrevet en Fortale til dette paa mange Maader fængslende Værk, saa man havde Haab om, at en anden ny Udgave kunde se Dagens Lys. Det skete dog ikke". […] Men Bogen er intet Udkast, som De mener." tilbage