Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. oktober 1930

læser tre-fire skønliterære Bøger om Året


19 Oktb. 30.
Holmegaardsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Det var et såre indholdsrigt Brev1, jeg modtog fra Dem, og for at vise Dem min Taknemlighed svarer jeg straks. Jeg trænger så meget til at orienteres lidt på Literaturens Område. Jeg ser ingen af de store Morgenblade, der med deres voksende Stofmængde er bleven mig for vanskelige at gennempløje. Jeg læser nu kun en Aftenavis, der er mere overkommelig. Men jeg får derfor kun halv Besked om, hvad der foregår herhjemme og omkring i Verden, og Bedømmelsen af, hvad der fremkommer af ny Literatur, er også√ altfor meget præget af Klike eller af Hensyn til 2 Forlagene. Jeg beundrer Deres sunde Dømmekraft og følger med Tryghed Deres Anvisninger til fornuftig Udvælgelse mellem de mange "Mesterværker", som der reklameres for. Når man kun læser tre-fire skønliterære Bøger om Året, må man jo helst retledes en Smule.

Jeg kan altså ikke gøre mig Håb om at få Dem at se i Efterårsferien. Jeg vil nu glæde mig til at få både Dem og Deres Frue at tage imod i min Sygestol, hvorfra jeg desværre endnu ikke kan fjerne mig mange hundrede√ Skridt. Jeg har således ikke været i Dyrehaven i over 2 Måneder uden i Vogn, og De kan vist se på den gnidrede Skrift, at heller ikke Hånden har let ved at bevæge sig fremad.

Jeg har haft Breve fra H.P.E. Hansens i Vejle. Han har været i København på 3 et kort Besøg, men fik ikke Tid til at tage ud til Ordrup, hvad jeg ikke fortænker ham i. Det var jo Ansættelsen ved "Berl. Tid", det gjaldt. Jeg frygter for, at det vil blive til Skuffelse for begge Parter. Han er for filosofisk anlagt til at blive en habil Kronikør. Den Artikel, han for nogen Tid siden skrev om Dem i et Vejle-Blad, som han sendte mig, var dog let læselig og i det hele fortræffelig. Skade blot, at han ikke gemte den hen til Brug i "Berl. Tid". Den kunde måske da have bevirket, at Deres2 to første Bøger (som jeg unægtelig anser for Deres bedste) kom ud i en samlet Udgave hos en forstandig Forlægger. Nå, en Gang sker det vel.

Men nu vil min Hånd ikke lystre længere. Derfor blot endnu en hjertelig Hilsen til hele Familjen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] < deres tilbage