Henrik Pontoppidan til Cecilia Holmberg
Sendt fra Hjørlunde. 30. maj 1883

for svenske Læsere

Hjørlunde By
pr. Slangerup.
30t Maj. 83.

Fru Cecilia Holmberg!

Jeg takker Dem for Deres venlige Brev1 og for den Velvillie, hvormed De blandt den nyere danske Literatur også har omfattet mine Arbejder. Det kan naturligvis også kun være mig en Glæde, at De vil overføre dem på svensk Grund, og "Efter Ballet" står derfor fuldstændig til Deres Disposition på de√ anførte Vilkår. Dog må jeg med Hensyn til mine andre Fortællinger (de større) tilføje en Betingelse, som jeg beder Dem ikke at tage ilde op. Disse Fortællinger ønsker jeg nemlig kun udgivne i Bogform – (noget, jeg også har fastholdt overfor en tysk Oversættelse2) – og ikke i en Avis, hvor Kapitlerne på vilkårlig Vis brækkes over i flere Dele, – i alle Tilfælde ikke uden de er sikrede en Udgivelse i Bogform strax efter. I så Tilfælde skulde det da være mig en stor Glæde, om De har Brug for dem.

Med Hensyn til Ordet "Neglepind" skal jeg oplyse, at det er en lille Flis, som Bønder ofte har anbragt et eller andet bekvemt Sted (i en Sprække, Skilderiramme eller lign) for i ledige Stunder at rense Neglene med den. Jeg véd ikke, om noget som "nagelpligg" skulle kunne passe?

Jeg sender Dem min bedste Hilsen og Tak, og ønsker, at De må få Fornøjelse af Udgivelsen af den Samling, De er i Færd med at udarbejde for svenske Læsere.

Med særdeles Agtelse
Ærbødigst
Henrik Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] tysk Oversættelse: muligvis den Hr. Heinrich Martens, Hamburg, der nævnes i Pontoppidans brev til Borchsenius 14.12.1881. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage