Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 7. marts 1930

Honorarbetingelserne


7.3.30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Som De måske erindrer, traf vi i Begyndelsen af Januar Aftale om at udgive et 3de Bind "Noveller og Skitser" til Efteråret, bestående af otte Fortællinger (hvis Titler jeg den Gang anførte) – ialt c 500 Sider, når Bindet trykkes med samme Linjeantal og Typer som i de to foregående. For at have god Tid til Trykningen vilde De gerne sætte Bogen i Arbejde såsnart som muligt, og samtidig med dette Brev sender jeg derfor som Værdipakke den første Halvdel af det gennemsete Manuskript. Men forinden der begyndes på Sætningen, var det vel nok rigtigst at træffe nærmere Aftale, 2 således om Honorarbetingelserne, Oplagets Størrelse o.s.v. Jeg tillader mig at foreslå et Oplag på 3000 Ekpl, hvilket omtrent√ svarer til, hvad der til Dato er solgt af de to første Bind. Hvad iøvrigt Honoraret angår, så ser jeg helst, at det deles, således at den første Halvdel udbetales mig ved Udgivelsen, den anden Halvdel d. 1st Marts 1931.

Iøvrigt blot en venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.