Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 15. december 1920

Skat i Helsingør

 
15.12.20.
[påtegnet:] afs. 16/12 20
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg har fra Forlaget modtaget Meddelelse om, at der for de hidtil trykte Ekpl. af "En Vinterrejse" tilkommer mig et Honorar af 4200 Kr. Jeg vil bede om, at jeg af denne Sum må få de 3000 Kr udbetalt, mens Resten afdrages på Forlagets Tilgodehavende hos mig. Det er stadig Skattepumpen, jeg må bløde til. Skønt det er 1¾ År, siden jeg boede i Helsingør, må jeg stadig betale Skat til den By, nemlig den såkaldte Forskelsskat, og desværre er Helsingør en af de Byer, hvor Skatteprocenten er allerhøjst. Jeg behøver dog ikke 2 Pengene straks, men dersom de mellem Jul og Nytår må blive indsat på min Sparekassekonto i Landmandsbanken, (Nr. 87810), vil jeg være Dem taknemlig

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan