Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Helsingør. 5. december 1918

Skatteprocenterne høje

Helsingør.
5.12.18.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Idet jeg tilbagesender vedlagte Honorarblanket, benytter jeg Lejligheden til at takke Dem for de forskellige gode og værdifulde Bøger, jeg i den senere Tid har fået tilsendt fra Forlaget. Jeg er så meget mere taknemlig for dem, som jeg stadig er husvild og har mit Bohave, deriblandt min Bogsamling, magasineret.

Vi nærmer os nu Jul, og det er vel på dette Tidspunkt knap værd at udsende den nye Udgave af "De Dødes Rige"; 2 den er, så vidt jeg veed, allerede for nogen Tid siden færdigsat. Jeg for mit Vedkommende har nogen Interesse af, at Bogen ikke kommer iår, eller i hvert Fald, at Honoraret ikke udbetales (d.v.s. afdrages) før efter 1ste Januar. Men dersom det findes fornødent at udsende Bogen nu, skal der naturligvis ikke tages Hensyn hertil, og jeg kan da måske få Honoraret afdraget ratevis som det er sket med Honoraret for et "Kjærlighedseventyr". Min Skatteangivelse kommer ellers til at give et falsk Indtryk af min virkelige Indkomst i 3 dette År, og Skatteprocenterne her i Helsingør er meget høje.

Med venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan