Henrik Pontoppidan til Eiler Hagerup
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 13. april 1890

jeg bider i det sure Æble

Søndag. [tilskrevet:] 17/4 901 Brevadresse: Pileallé 7.
Fredriksberg I

Hr. Forlagsboghdl. Hagerup!

Jeg er ikke bleven fotograferet i mange, mange År. Der findes et Par Malerier af mig – ét af Ancher, et af Oscar Björck (Svensker) – og et af disse kunde vel nok fotograferes; men forøvrigt bider jeg vist i det sure Æble og fremstiller min Person for en Fotograf inden ret længe, så dersom De kan vente en Månedstid (før kommer jeg nemlig næppe til Byen) skal jeg sende Dem et Billede.

Det kunde interessere mig at vide, hvormed jeg skal repræsenteres i den omskrevne Læsebog. De vilde vel ikke vise mig den Venlighed at sende mig to Ord derom? Der er nemlig Ting, jeg nødig vil se aftrykte, og der er andre Ting, der i de fremkomne Udgaver er så fulde af Trykfejl, at en Revision er nødvendig.

Med Højagtelse
H. Pontoppidan

 
[1] torsdag 17.4.1890 er formentlig svardatoen; brevet er sandsynligvis skrevet søndagen før, altså 13.4.1890. tilbage