Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 14. februar 1932

Arbejdet går ikke altfor dårligt


14 Febr. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Galschiøt!

Har jeg virkelig ikke ladet høre fra mig siden Jul? Det må jo være rigtigt, når De påstår det, og jeg skynder mig nu med at oprette det forsømte. Men har jeg ikke skrevet, så skyldes det dog ikke, at jeg har svigtet Dem. I mine Tanker har jeg gjort mange Rejser til Helsingør og forbandet det Uheld, der stadig hindrer mig i√ at virkeliggøre dem. Jeg kan hverken køre på Jernbane eller i Sporvogn uden Ledsagelse, og begynder at frygte for, at jeg aldrig nåer så vidt. Men ellers har jeg det ganske godt og er ikke dårligere tilbens, end at jeg kan gå indtil ¾ Time på Vejene her i Nærheden, når Føret er dertil. Med Arbejdet går det heller ikke altfor dårligt; men også som Skribent er jeg bleven Pasgænger og kommer ikke mange Sider frem pr. Dag. De klager over, at De ingenting får gjort; men dersom jeg havde indrettet mig som De, og altid√ begyndte Dagen med Avislæsning, vilde det sikkert gå mig på samme 2 Måde. Hvad jeg ikke får gjort om Formiddagen bliver overhovedet ikke gjort. Det synes mig Synd at benytte de udhvilede Kræfter til at læse Aviser med, især√ når man ikke er ung længere, ikke kan rutte med Hjernekraften men må økonomisere. Nå, jeg har – som sagt – ingen Grund til at prale af, hvad jeg får ud af mine Formiddage; men jeg kan dog i Reglen med ganske god Samvittighed gå min Eftermiddagstur og komme hjem til min Aftenavis eller de Middagsfremmede, jeg en Gang imellem ser her. (Blandt dem er f. Eks. Nathansen, som var her forleden. Han vilde have været til Jerusalem nu i Marts; men på Grund af Valutaforholdene bliver han hjemme og skriver på en Roman.)

Edv. Brandes Død1 kunde naturligvis heller ikke lade mig ligegyldig, skønt jeg i de senere År slet ingen Forbindelse havde haft med ham og også kun sjelden læste hans Kroniker i "Politiken". Han var jo efterhånden bleven en anden Bisp Nicolas2, der morede sig med at sætte Lus i Ræveskindspelsene både 3 hos Partifæller og de andre. I den Enquête, som "Tilskueren" foranstaltede3 (og som jeg for Resten også fik Opfordring til at deltage i), var det betegnende nok den konservative Bent Holstein, der hævede ham højest til Skyerne. For "Politiken" er hans Død sikkert nok et Tab. Han havde mange hundrede Læsere i det Højre, som Bladet gerne vil holde på som Abonnenter. Men selve Partiet og måske også Socialdemokratiet, er vistnok ganske glad ved at være kommen af med ham, og det har heller ikke Grund til andet.

Når De ikke har Lyst til at skrive mere, fordi De (ganske fejlagtigt) mener, at det er uden Interesse, om De får skrevet Deres Erindringer fra Dagblads-Tiden eller ej, så er det dog rart, at De med Glæde og Udbytte kan vedblive at læse, hvad andre har skrevet af lignende Art, og derved modbevise Deres egen, ovennævnte Påstand. Til Forskel fra Romaner, der ret hurtigt forældes, får Personalhistorie snarest en forøget Tiltrækning med Årene. Af de engelske Memoirer, De f. T. beskæftiger Dem med, har jeg vist også læst nogen Brud√-Stykker, som for nogle År siden offenliggjordes herhjemme i det såkaldte Gyldendalske Bibliotek. Jeg husker navnlig Boswell's Erindringer 4 om Samuel Johnson og Samuel Pepys Dagbogsoptegnelser. – Mon De stadig dyrker Sigrid Undset? Hendes sidste Bog "Gymnadenia"4 har jeg besluttet at læse, skønt den nærmest skal være et katolsk Propagandaskrift, eller rettere netop af den Grund. Dersom De ejer Bogen, vilde De gøre mig en Tjeneste ved at låne mig den. Jeg har for Tiden dårligt Råd til at købe store Bøger, når de ikke hører ind under min snevreste Interessesfære, og det gør Sigrid Undsets Forfatterskab nu en Gang ikke.

Hav det nu fremdeles godt og behageligt i Hus og Have. Det sidste Sted kan De vel snart spore Foråret. Det har jo i et og alt været en sjelden Vinter – indtil Dato.

Og så Tak for Brev og Hilsen, og modtag Genhilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Edv. Brandes Død: 20.12.1931. tilbage
[2] Bisp Nicolas: i Henrik Ibsens drama Kongsemnerne (1863) er Bisp Nikolas intrigemageren. (Bay og Bredsdorffs note). tilbage
[3] i januar 1932. tilbage
[4] Gymnadenia: udkom 1929. tilbage