Henrik Pontoppidan til Emil Fog
Sendt fra Snekkersten. 11. januar 1917

Spøgelseverdenen

Snekkersten.
11.1.17.

Hr. E. F!

Jeg vil vise den Forsigtighed ikke at nævne Dem ved Navn. Jeg ser ikke ofte "Århus Amtstidende" og kunde måske give min Tak for det tilsendte Numer af Bladet en fejl Adresse.

Den smukke Anmeldelse1 glædede mig meget. Klarere og bestemtere end nogen anden har De peget på det centrale i min Bog og udtalt dens bærende Tanke. Intet er så tilfredsstillende for en Forfatter som at vide 2 sig fuldt ud forstået af nogen; men det er en Glæde, jeg for mit Vedkommende ikke har særdeles ofte. Navnlig gælder det om denne Bog, at den hidtil ikke har fundet megen Forståelse. Spøgelseverdenen har vendt sig imod den med Heftighed – eller fra den med Skuldertræk.

Min Taknemlighed for ethvert godt og forstandigt Ord om dette Smertensbarn er derfor dobbelt stor.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Anmeldelse: af Favsingholm i Aarhus Amtstidende 31.12.1916 signeret E.F., der utvivlsomt er Emil Fogs mærke. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage