Henrik Pontoppidan til Kai Flor
Sendt fra Helsingør. 3. december 1918

så kort som muligt

Helsingør
3.12.18

Hr. Redaktionssekretær Flor.

Hermed Digtet. Det er, som De ser, kun en Vignet; men anvendt som Tekst til et Billede f. Eks. af Dybbøl Mølle kan det vel gå an. Jeg har med Vilje gjort det så kort som muligt, da jeg tror, at man selv i et Blads Julenummer kun læser de Digte, der er ganske små, fordi man overfor en Avis overhovedet er indstillet på den knappe Meddel[el]sesform.

Det er vistnok bedst, jeg ser et Korrekturaftryk af Digtet, inden det går i Maskinen. De vil nok være af den Godhed at sørge for, at et sådant bliver mig tilsendt.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.