Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. december 1940

ked af jeg var så ringe


22 Decb. 40.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Dumreicher!

Tak for Deres venlige Tilsendelse af den Wenchske Pjece1. Jeg havde ganske vist hørt om den; men kendte den iøvrigt ikke. Manden2 har jo haft ganske gode Kort på Hånden, men spillede dem som en Klodrian. Nu har han i Går – i Retten – afsløret sig selv så ynkeligt, at man næsten får ondt af ham. Lad ham da blive glemt i al sin Latterlighed.

Jeg har været oprigtig ked af, at jeg var så ringe, da De sidst besøgte mig. Forhåbenlig vil dette ikke afholde Dem fra at gentage Besøget i en nær Fremtid. De véd, at De er altid velkommen her.

En god Jul for Dem selv og Deres Nærmeste

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Pjece: pjecen "Den fulde Sandhed om Landsforrædderiet og Mordene paa de danske Soldater den 9. April." / "Uddelt i 100.000 Ekspl. til danske Husstande over hele Landet 16. November 1940". Den virkelige forfatter var C.W.D. Blankensteiner; Preben Wenck stod som medforfatter. Se også John T. Lauridsens artikel i Fund og forskning (2004). tilbage
[2] Manden: den danske nazist, pressesekretær Preben Wenck stod tiltalt for injurier mod regeringens medlemmer, specielt statsminister Stauning, fremsat i pjecen "Den fulde Sandhed …". tilbage