Henrik Pontoppidan til C.C. Clausen
Sendt fra Hillerød. 3. september 1905

visse tåbelige Folk

Hillerød.
3de Septb. 1905.

Hr. C. C. Clausen!

Hr. Schak må for min Skyld gerne skånes; men den Forandring, De foreslår, kan jeg ikke godt billige; ved den bliver det, synes det mig, et Skud ud i den tomme Luft. Der må stå: "som visse tåbelige Folk, især Præster, – "

Med det samme vil De nok forandre Ordet "Enevælde" i Begyndelsen af Interviewet til "Adelsvælde". Ellers kan man tiltro mig en altfor stor historisk Uvidenhed.

Den Bog, De skriver om, skal jeg nok skaffe og sende Dem. Med Tak for det tilsendte.

Deres meget forbundne
H. Pontoppidan.