Henrik Pontoppidan til C.C. Clausen
Sendt fra Hillerød. 1. september 1905

det lille Stykke om min Farfader

Hillerød.
1st Septb. 1905.

Hr. C. C. Clausen!

Dersom De har bestemt Dem til at benytte Interviewet, beder jeg Dem gøre følgende Smårettelser i det:

Henimod Slutningen står der sådan noget som: Hvortil har vi på den anden Side Kunsten og Kunstnerne, uden for gennem dem at få Udtryk for –

Ordene "og Kunstnerne" bør her udgå, og Sætningen altså lyde: Hvortil har vi på den anden Side Kunsten, uden for gennem den –

Hvor den geologiske Ekspedition til Grønland nævnes, står der Ordet "Medlem" i stedet for Deltager.

Jeg behøver forhåbenlig ikke at frygte for, at De skal have misforstået, hvad jeg skrev om Deres Ret til at stryge efter Behag. Det gælder naturligvis ikke de enkelte Udtryk, hvor en lille Udeladelse 2 jo let kan forandre hele Meningen. Jeg mente blot, at dersom f. Eks det lille Stykke om min Farfader fyldte for meget, kan det jo uden stor Skade udslettes.

Endnu eet. Vi talte sammen om den Artikel1, De i Foråret skrev om mig i "Hver 8 Dag". Nu, da jeg har lært Dem personlig at kende, sætter jeg dobbelt Pris på de mange venlige Ting, De heri sagde om mig, og jeg vil nu gerne eje den Artikel. Da jeg antager, at De har adskilligt lettere Adgang til at forskaffe Dem det pågældende Nummer af Bladet, end jeg, tør måske bede Dem om at vise mig den Elskværdighed at forære mig et Ekpl.

Deres meget forbundne
H. Pontoppidan.

Dersom De ikke benytter Interviewet, sender De mig jo nok ved Lejlighed mit Manuskript tilbage.

 
[1] Artikel: Hver 8. Dag, 19.2.1905, s. 322 f. tilbage