Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Fredensborg. 5. februar 1894

Således er altså den Affære afsluttet

Fredensborg
Mandag

Kære Dr. Brandes!

Det var kedeligt, jeg ikke traf Dem hjemme i Lørdags, da jeg var i Byen. Jeg vilde have fortalt, at jeg, efter i "Berlingske Tidende" at have læst Kulturministerens Udtalelse i Tinget mig angående, en Udtalelse, der vel indeholdt så megen officiel Opfordring, som jeg kunde vente, tilsendte Ministeriet en Genpart af mit Brev til Dem og derefter strax modtog Meddelelse om, at Pengene var anvist til Udbetaling. Således er altså den Affære afsluttet, og jeg bringer Dem min oprigtige Tak, fordi De så utrættelig har taget Dem af mig i denne Sag.

Deres hengivne
H. Pontoppidan