Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Helsingør. 11. oktober 1919

ikke vilde godkende Teksten

Helsingør.
11.10.19

Kære Borchsenius!

Opbruddet fra Saunte, hvor vi har tilbragt Sommeren, har forsinket mit Svar på dit Brev1, som jeg modtog umiddelbart forinden. Naturligvis bidrager jeg gerne til et Æreminde for Goldschmidt; men Stat og Kommune griber særlig i disse Måneder så dybt ned i vore Lommer, at der kun bliver Smuler tilbage. Jeg sender hermed 30 Kr.

Du spurgte mig for nogen Tid siden i et Brev2, om jeg billigede den Anvendelse, 2 Svend Leopold har gjort af min Fortælling "Den kgl. Gæst". Jeg har selvfølgelig tilladt ham og Børresen at bruge den til en Operatekst, men med Dramatiseringen har jeg ikke haft det mindste at gøre. Et Udkast blev i sin Tid oplæst for mig; men først for et Par Dage siden modtog jeg den færdige Tekst fra Vilh. Hansen, Musikforlæggeren, der uden mit Vidende har ladet den trykke. Jeg må tilstå, at jeg finder Slutningen utilladelig flau. Til Gengæld synes√ Scenen med det festdækkede Bord at kunne blive virkningsfuld, og Emnet er i det hele grebet ganske godt an. Foreløbig kan Musikken bøde på, at det hele – efter Teksten – løber ud 3 i det rene ingenting.

Jeg er ansvarsløs. Jeg erklærede på Forhånd udtrykkeligt overfor Forfatter og Komponist, at jeg ikke vilde godkende Teksten for ikke at pådrage mig et Skin af at have været Medarbejder.

En venlig Hilsen til dig og din Familje fra min Kone (der har det ganske godt) og

Din hengivne
H Pontoppidan.

Jeg skal nok virke for Goldschmidt-Mindesmærket indenfor min Kres. Jeg har bl. a. nævnt Sagen for Galschiøt, der takker for din Hilsen og sender Genhilsen.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Brev: 21.11.1918 og 21.12.1918. tilbage