Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 11. november 1900

Zach. Nielsen ikke Digter

11te Novb 1900. Snertinge.

Kære Bojesen!

Jeg var så ubesindig, da "Lille Rødhætte" udkom, at bortlove et indbundet Ekpl. til en√ Dame herude, der ved en Lejlighed havde gjort mig (ɔ: min Kone) en Tjeneste. Nu har jeg siden gået i en dødelig Angst for at møde hende, da jeg jo ikke har kunnet indfri mit Løfte, og jeg beder Dem derfor, såsnart der foreligger indb Ekpl, at lade et flyve herud med Stormposten.

Med en Omfavnelse

Deres hengv.
H. Pontoppidan

Jeg sidder i disse Dage og læsker mig ved Zach. Nielsens "Kilderne", som De har været så venlig at sende mig. Drikken er lidt fersk, men ren og meget propert behandlet. Nogen egenlig Digter er Zach. Nielsen jo ikke; 2 men en stor Dygtighed. Hele første Kapitel er jo vældig godt gjort. Resten har overrasket mig mindre.