Henrik Pontoppidan til Berlingske Tidende
24. januar 1921

læserbrev

Hr. Redaktør

[Gendrivelse af notits i Berlingske Tidende for 23.1.1921 om,] 'at det nu maa betragtes som en absolut Kendsgerning", at det er mig der er Forfatter til det anonyme Skuespil, som det kgl. Teater for Tiden opfører.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage