Henrik Pontoppidan til Chresten Berg
Sendt fra Pileallé 7. 22. maj 1890

min Evne til at skrive folkeligt


22/5 90.
Pileallé 7.
Fredriksberg I

Højstærede
Hr. Folketingsmand C. Berg!

Jeg tillader mig gennem Dem at takke "Venstrebladet" for den overordentlig velvillige Anmeldelse1 af min Bog "Skyer" og for den venlige Tilsendelse af samme Anmeldelse. Jeg har modtaget den med særlig Glæde, fordi jeg i dens Ros ser en Anerkendelse af min Evne til at skrive folkeligt – en Evne, man tidt nok har frakendt mig, men som jeg 2 ikke des mindre endnu bestandig troer mig i Besiddelse af.

Jeg beder Dem bringe Deres Hustru min Hilsen, i Fald hun endnu erindrer mig, og Deres Datter Nanna min Lykønskning2 – skønt den kommer noget sent.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Anmeldelse: i Venstrebladet 14.-15.5.1890 signeret "S.". tilbage
[2] Lykønskning: Nanna Berg blev 8.4.1890 gift med højskoleforstander Jens Peter Kristensen-Randers. tilbage