Henrik Pontoppidan til Gustav Bauditz
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 31. januar 1932

min Anbefaling


31 Jan. 32
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Gustav Bauditz!

Heller ikke jeg er rigtig ved Hægterne i disse Dage. Jeg må derfor nøjes med disse få Linjer til Ledsagelse af min Anbefaling. Gid denne – i Modsætning til sidst – må få det forønskede Resultat for Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[Anbefaling:]

Copi1

Med god Samvittighed kan jeg anbefale Hr. Gustav Bauditz som vel kvalificeret til at komme i Betragtning ved Uddelingen af det Rongeske Legat for Forfattere. I en Række Bøger af novellistisk Art har han vist smukke Evner og god Smag; og i disse for Skribenter så vanskelige Tider, hvor selv en mindre Understøttelse kan blive af Betydning, tvivler jeg ikke om, at en Opmuntring i dette Tilfælde vilde være på sin Plads og gøre Gavn.

Charlottenlund 31.Jan.1932.
(sign)
Henrik Pontoppidan

Rigtigheden af Copien bekræftes:
Ejnar Ditlevsen.
Herluf Trollesg. 18.

 
[1] i Forfatterforeningens arkiv på KB, NkS 2665, fol. ks 15 findes også en 'Copi', som Gustav Bauditz har sendt med en ansøgning dateret "Mai 1932" til Dansk Forfatterforening. (Skjerbæks note). tilbage