Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Rørvig. 5. juli 1936

god Tale og fortræffelig Musik


5te Juli 36.
Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Vilh. Andersen!

Tak for den venlige Fødselsdagshilsen og Lykønskning, De glædede mig med. Den nåede mig unægtelig i god Tid. Jeg kan endnu i nogle Uger prale med kun at være 78. Som De ser, er jeg i Øjeblikket i Rørvig; men indtil i Går – altså i de allervarmeste Uger – sad jeg i Ordrup og måtte erkende Sandheden i den jyske Talemåde:

De tykke og de fede
de har det slemt i Hede;
de magre og de tære1
har det dog møj være

I Dag sidder jeg altså i Rørvig behageligt omviftet af Søluft og Høduft. Men her er til Gengæld ingen Radio, så jeg går glip af at høre Deres Ræbildtale2 i Dag, og det er jeg meget ked af. Nu da jeg må sidde så meget med Mutter Ene, har jeg i Radioen fået en god Erstatning for Samkvem med Mennesker. Ved den kan min dårlige Hørelse nogenlunde slå til, og megen 2 god Tale og fortræffelig Musik føres ad den Vej ind i min Stue. De selv kan jo trods Deres snart 71 År stadig færdes frit omkring og være til Glæde for mange. For ikke længe siden var De i Ølgod. Det blev omgående rapporteret til min Frk. Larsen således: "For et Øjeblik siden gik Professor Vilh. Andersen og Boghandler Nielsen forbi vore Vinduer; her er altså Fest i Byen". Det vil der sikkert også blive i Ræbild i Dag, især dersom Vejret dér er lige så strålende som her.

Min ærbødige Hilsen til Fru Rose, og en hjertelig Tak til Dem begge for Besøget forleden.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] tære: tærende; forsulten. tilbage
[2] Ræbildtale: VAs tale ved Rebildfesten 4.7.1936 blev trykt under titlen "De forenede Stater af Danmark i Rebild Bakker" i Dagens Nyheders kronik 5.-6.7.1936. tilbage