Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. oktober 1931

de traditionelle Tidsfordrivere


14 Oktb. 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Vilh. Andersen!

Skade, at jeg i År – og netop i År med den dejlige Oktober-Sommer – må lade Postbudet bringe Dem min Fødselsdags-Lykønskning og de traditionelle Tidsfordrivere1. Jeg håber, de sidste må bekomme Dem bedre, end de vilde bekomme mig, skønt jeg i min Gammelmands-Ensomhed ofte nok kunde have Brug for den Slags Ting. Jeg sender samtidig det gamle Fotografi, som Fru 2 Rose elskværdigt har udbedt sig. Jeg formoder, at det er det rigtige. Else forsikrer det i hvert Fald.

Så blot en hjertelig Hilsen til begge med Tak for Venskab, og gode Ønsker

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Tidsfordrivere: HP sendte hvert år til VAs fødselsdag en kasse Hirschsprung-cigarer. tilbage