Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 16. februar 1940

opgive Pen og Blæk


16 Febr. 40.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Direktør!

På Grund af mit stærkt svækkede Syn måtte jeg desværre opgive at renskrive Manuskriptet til "Familjeliv". For at skåne Øjnene besluttede jeg mig så til at foretage de fornødne Rettelser i Korrekturen. Men det skulde jeg komme til at fortryde. Det har nemlig vist sig at være alt andet end en Lettelse, og jeg skal ikke gentage Forsøget en anden Gang. Forøvrigt nødes jeg rimeligvis nu til at opgive al fremtidig Syslen med Pen og Blæk. Det er måske også af anden Grund på Tide.

For nu ikke at slæbe om med en kedelig Gældspost, indtil jeg om c halvandet År får den sædvanlige Juli-Opgørelse fra Forlaget, har jeg anmodet Trykkeriet om at få tilstillet en Regning på skyldig Korrektur-Godtgørelse. Jeg håber ikke, De tager mig dette fortrydeligt op.

Med ærbødig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.