Indsamling 2012

Juni 2012

Kære Læser!

Vi håber du har glæde og gavn af det netsted som du nu er inde på.

Her kan du finde et væld af skrifter fra Henrik Pontoppidans hånd. Blandt dem også værker og breve der enten aldrig har været trykt før eller på anden måde er svære at få fat på. Desuden kan du finde et stort udvalg af bøger og artikler om Pontoppidan og hans bøger. Endelig har vi opbygget en database med over fem tusind breve fra, til og om Pontoppidan.

Vi vil gerne fortsat kunne vedligeholde og udbygge denne tjeneste. Men – vær opmærksom på at dette ikke opnås uden penge. Vi nyder godt af at have plads på Syddansk Universitets server, men derudover får vi ingen offentlig støtte, der er ingen direkte indtægter forbundet med netstedets virksomhed, og redaktionens medlemmer arbejder ulønnet. Det vil vi gerne blive ved med, men vi behøver som enhver moderne it-virksomhed assistance fra fagfolk. Denne assistance har vi mulighed for at få, men den er ikke gratis. I 2009 bidrog brugerne med i alt 8.000 kr. til dette formål, og Pontoppidan Selskab lagde 12.000 kr. af sine midler oveni så vi fik udviklet en intern søgemaskine der foreløbig alene omfatter brevene. Til det forsatte arbejde har vi stadig brug for økonomisk hjælp.

Til privatpersoner, firmaer og institutioner:

Har I lyst til at støtte med et beløb, så benyt venligst en af disse muligheder

  • Giro nr. (+01) 10010780
  • Bankkonto Reg. nr. 0297 Konto nr. 0010010780

mærket "netstedsstøtte". Pontoppidan Selskabets kasserer Kristian Nellemann tager sig af regnskabet.

Angiv venligst om du ønsker at figurere på listen nedenfor

  • med navn og beløb – eller:
  • kun med navn – eller kun med beløb.

Indkomne bidrag [eksempel:]

Karsten From100 kr.
A/S Søholm, Kaffe en gros1000 kr.

Med venlig hilsen
Redaktionen af www.henrikpontoppidan.dk