Kærsholm i "Lykke-Per"

Er Ulstrup model for Kærsholm?

1.10.2003 skriver Villy Jensen:

I søndags besøgte jeg herregården Ulstrup sydvest for Randers ved Gudenåen. Jeg ved, at denne er forbillede for Blicher i tre noveller under navnet Ulvedal, men jeg mener også, at den er brugt som model for Kærsholm i Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per. Jeg har dog ikke kunnet finde noget om det, og jeg vil derfor gerne vide, om nogen fra Pontoppidan-selskabet kan hjælpe mig.

FB svarer samme dag:

Jeg har ikke før mødt forslaget, og nu skal enhver "modelbrug" i forb. med Pontoppidan tages med et gran salt, for han blandede altid kortene ret grundigt. Clausholm spiller ind i Favsingholm i De Dødes Rige, men Kærsholm har jeg ikke (…) søgt model til. Jeg er på vej til Randers (…) og vil tage et smut derned i weekenden, så skal jeg lade høre fra mig.

5.10. fortsætter FB:

(…) Jeg har nu også besøgt Ulstrupgård og talt med den nuværende ejer, Carl Friis, og han har aldrig hørt om en sådan forbindelse, hverken som udtryk for en læsning af Lykke-Per eller en personlig forbindelse ml. HP og nogen på Ulstrup. Jeg tror ikke der er noget om det. Men man kan jo aldrig vide. Så har du andre udforskningsmuligheder, så brug dem.

Hertil svarer Villy Jensen den 7.10.:

(...) Jeg vil lige angive, hvorfor jeg har tænkt på Ulstrup.

  1. Gården ligger i en af det østlige Jyllands frodigste lavninger i "Kanten af et fladt Engdrag, der krummede sig gennem Landet som en mægtig grøn Flod med mark- og skovklædte Højder på begge Sider". Det er jo karakteristisk for landskabet mellem Langå og Ulstrup.
  2. Der nævnes også, at man kunne høre "den dæmpede dundren af et Jernbanetog, der kørte over en Bro langt borte" (Langå?).
  3. Desuden nævnes der noget om "den gamle Sejlads med Kaage" i åen nær gården. Gudenåen er det eneste sted i Østjylland, hvor en sådan trafik har fundet sted, og Ulstrup er den eneste herregård nær Gudenåen og så nær Randers, at pastor Blomberg næsten var nabopræst til Pers far. "Skønt vi i en Række Aar virkede her saa at sige som Naboer."

Jeg mener også, at jeg for flere menneskealdre siden fik at vide af min dansklærer, at Kærsholm havde Ulstrup som forbillede, men han er forlængst død, så jeg kan ikke få det bekræftet.

Naturligvis har du ret i, at enhver "modelbrug" skal tages med stort forbehold, og det har heller ingen betydning for det litterære indhold, men jeg cykler meget med mine børnebørn, og jeg har erfaring for, at børn og unge mennesker kan få interesse for litteratur gennem at besøge steder, der er beskrevet i denne.

Mette Winge har lige udgivet en bog om forfatternes Danmark på Politikens Forlag, men hun nævner slet ikke Ulstrup. Hun nævner derimod, at Gl. Estrup skulle være forbillede for Favsingholm. Vagn Steen nævner i øvrigt det samme i bogen Østjylland fra 1987.

FB svarer 15.10.2003:

Ja, jeg må jo sige at dine citater er ganske tankevækkende/overbevisende. Mon ikke Favsingholm er lige dele Gl. Estrup og Clausholm? Jeg holdt i marts i år nogle forelæsninger i Randers om HP og Randers m.omegn. Jeg skal huske dine iagttagelser i min videre bearbejdning af stoffet.