Forbi Anholt

11. okt. 2004 spørger en bruger:

Det forekommer mig at [Anholt] et sted hos Pontoppidan forbisejles af fortælleren. Det er ikke Minder! Kan du hjælpe mig med værkets navn?

Svaret lød:

Ja, det kan jeg da: det er i Arv og Gælds 6. kapitel hvor HP i erindringen sejler forbi Anholt med Århusbåden i selskab med Georg Brandes. Du kan finde stedet på www.henrikpontoppidan.dk ved f. eks. at skrive "Paars" i Google-søgningen på forsiden. Eller gå den lange vej igennem værk>bøger>selvbiografier>Arv og Gæld. Det lumske er at Anholt ikke bliver nævnt ved navn.

Venlig hilsen
Flemming Behrendt

Det svar var spørgeren ikke tilfreds med, men skrev:

Kære Flemming Behrendt.

Mange tak.

Jeg har lige læst 6. kapitel i Arv og Gæld og bemærket det Per Paarske farvand.

Men fra Kalundborg til Århus kommer man ikke ind under Anholt, ihvertfald ikke med vilje! H.P. har, som jeg husker det, ladet sin person sejle forbi Anholt og nævnt øens navn.

Denne gang lød svaret:

Her er så et andet bud: I 18. kapitel af Lykke-Per er Per på natlig sejllads med sin mors kiste om bord på Randers-båden fra København. Han nattevåger på dækket. Efter at have passeret nord om Hesselø ("Nede i Sydvest var Fyret paa Hesseløen dukket op over Synskresen/Synsranden"). Nogen tid – og nogle barndomsminder – senere gør styrmanden ham opmærksom "paa en Række Baadfartøjer (...) Flynderfiskere, som drev hjemad med den sydgaaende Strøm fra Bankerne omkring Anholt". Og så hører vi ikke mere til de maritime omgivelser før Per i daglysningen går fraborde i mundingen af [Randers-]Fjorden (ja, byen nævnes jo ikke ved navn). Men det er da lidt nærmere Anholt. Er det nær nok for din erindring, for jeg tror ikke der er andre muligheder. Dog findes der ejendommeligt nok en parallel i De Dødes Rige, hvor Jyttes mor i Torben og Jytte mindes sommermorgener paa Samsø "hvor de saa ofte i det tidlige Gry gik ned til Stranden og saae Fiskerbaadene stryge hjemad fra Anholt med Sol i deres Sejl". De to citater undergår ved omskrivningerne en ejendommelig, parallel ændring.

Hertil lød svaret dagen efter:

Tak for dine mails som gør mig glad.
Du beskriver de 2 steder, jeg leder efter.
18. kapitel i Lykke-Per. Hvilket bind i førsteudgaven?
Jeg har fået lyst til at læse ham igen!

 

Lykke-Per og hans Kæreste (1902), s. 166
Nu dukkede der frem af Halvmørket en hel Flaade af saadanne Fartøjer, som drev for Takkel og Tov paa den sydgaaende Strøm. Det var Flynderfiskere fra Anholtsbankerne, Folk fra Lejerne paa Sjællands Nordkyst, der var paa Hjemvejen med deres Fangst.

Lykke-Per, bd. II (1905), Kap. 18, s.331=de flg. udgaver
Styrmanden (...) gjorde Per opmærksom paa en Række Baadfartøjer, der laa og vuggede paa Dønningerne med slappe Sejl, og fortalte, at det var Flynderfiskere, som drev hjemad med den sydgaaende Strøm fra Bankerne omkring Anholt.

Torben og Jytte (1912), s. 215-16
Fru Bertha (...) mindedes de mange herlige Sommermorgener hun havde oplevet sammen med sin Mand, især paa Samsø, hvor de saa ofte gik ned til Stranden i det tidlige Gry og saae Fiskerbaadene stryge hjemad fra Anholt-Bankerne med solfyldte Sejl.

De Dødes Rige, bd. I (1917), "Torben og Jytte", kap. XIV, s. 142
Fru Bertha (...) mindedes de mange herlige Sommermorgener hun havde oplevet sammen med sin Mand, især paa Samsø, hvor de saa ofte i det tidlige Gry gik ned til Stranden og saae Fiskerbaadene stryge hjemad fra Anholt med Sol i deres Sejl.