Tanterne

  Hver Aften Klokken 6 er de til Assemblé
hos Tante Berling til en meget tynd Kop Te,
og Husets Jomfru, som serverer B. og T.,
er Gulman uden Guld med d og Mand med d.
Dèr kommer de fra alle Verdenskanterne
med Muffetøj og Lammeskind i Vanterne –
og Tante Berling tager Plads blandt Fjanterne
og samler Aftenstof blandt Dilettanterne.

Først taler Tandrup om, hvad alle før har sagt,
og Gamle Julle om, hvad hun har altid sagt,
og Unge Julle imod det, hun før har sagt,
og Jonathan om det, der er saa sandt som sagt.
Saa modbeviser Rode Koryfæerne
blandt Aandens Folk ... med Brevet til Hebræerne,
og Harald Nielsen træder Folk paa Tæerne –
men Gulman smiler og er fin i Klæerne.

Ork, ja – dèr sidder de paa deres Gumleplads
og faar for deres gamle Lyster Tumleplads,
de store Tønder faar en større Rumleplads
de smaa maa nøjes med en mindre Skumleplads
O, disse Bug- og Bag- og Tungetalere,
der slaaet er til Slanter, ej til Dalere –
i deres Ungdom røde Radikalere,
nu gode gamle nationale Pralere!

Frater taciturnus.