De tolv søskende

Den 20. Oktober 1885.

Søskende jeg kender tolv,
syv i dur og fem i mol
(brødre syv og søstre fem),
drik en skål for hver af dem.

Erik er en verdensmand,
Wuster-sauce ynder han;
smagt han har af alt på jord,
spiser vælling nu hos mor.

Inger sin i "Kana" ta'r;
dér er hun nok plejefar.
Hende alle folk kan li'e;
selv hun bedst li'er "teori".

Morten har i dur og mol
alt en flok, om end ej tolv.
Opus 7 det er, som nys
netop har set dagens lys.

Bis på Samsø frisk og sundt
snurrer alle sine kyllinger rundt,
trimler på bakken og stødes til fars,
retsvidnet siger: Gud bevars!

Knud gør løjer. Hvis du ser
– hvad en enkelt gang jo sker –
han for løjerne slår prop,
så gå hen og træk ham op.

Grethes Værdighed er klar;
præstefrue! – hva' beha'r!
Men hun har dog stået i
Emma Møllers kompagni.

Henrik søger helst sin ørk,
spiller lhombre dér med Mørck,
finder dog idag sig i
lidt familieklisteri.

Og Mathilde, hvem en gut
kom og reddede til slut,
hvor i sne hun gik et døgn
– hvis det hele ej er løgn!

Og Hans Peter, som fra Fyn
kom til gildet som et lyn,
fandt blandt os sin fæstemø,
savner ej sin boghve'grø'!

Holger ej idag gør kur;
det er ellers hans natur:
gå som i et loddent skind
og brumme sig i hjerter ind.

Valdemar er liberal,
riffel- Noes- og Nielsen-gal,
Fremskridtsklubbens skål! kom hit
med en Ålborg – akvavit!

Lisbeth er et eksemplar;
hun jo også, hvem vi har
alle mand opdraget på,
måtte blive comme il faut.

Det var nummer tolv. Og nu –
hvilken række søskend', puh!
endelig med Lis den slap.
visen ender. – Negleklap!!