(anonym) xyz til Henrik Pontoppidan
1. marts 1914

blev og sled Bukserne

1914 03 01

Det var engang en Sommerferie, der kom gaaende en Herre til Blokhus – uden nogen videre Bagage, vist kun med en Tandbørste i Lommen. Herren fandt imidlertid saare meget Behag i Stranden og Klitten og Hr. N.S. Larsens1 behagelige Omgang; han fik sig syet et Par nye Bukser hos Skrædder Bertel2, sort kaldet, og blev og sled Bukserne. Jeg mødte af og til Herren; "jeg" var dengang nybagt Student af et meget naivt Tilsnit med kritikløs Beundring for "kendte Navne".

Engang traf jeg Herren i Larsens Butik og var jeg da ledsaget af min Faders yngste Søn, en ganske køn lille Dreng, som nu sidder som en fattig Fiskermand med Kvinde og fire Børn ude ved Østerstrand. – Herren, som vist var en stor Børneven, fandt Behag i min lille Broder, løftede ham op og skænkede ham ved Afskeden et Kræmmerhus af Larsens Brystsukkere. Hvorefter vi glade bortgik. –

Nu har samme Herre i Staden Aalborg holdt et saare stort Foredrag om "Kirken og dens Mænd". Jeg hørte ikke Foredraget, men har jo nok hørt noget om det og læst nogle Gensvar og andet ved slige Lejligheder obligatorisk.

2 Læst har jeg da ogsaa, at Herren skulde have sagt noget om Vidnesbyrd fra de enfoldige som noget godt. Nuvel, jeg sender da Herren et sligt Vidnesbyrd; Berettigelsen dertil søger jeg i hint Kræmmerhus Bolscher i Larsens Bod. Maaske er det netop et saare enfoldigt Vidnesbyrd, men det er sandt og anbefaler sig som en Episode af "Jeg"s Udvikling.

Venligst
Deres ærbødige
XYZ

P.S.
Bedes tilbagesendt i indlagte Konvolut.

 
[1] N.S. Larsen: Niels Severin Larsen, 49 år i 1890, købmand. tilbage
[2] Skrædder Bertel: Bertel Kristensen, 50 år i 1890, skrædder, men også fattiglem m. kone og fire børn. (Folketællingen 1890). I Larsens hotel var der i stueetagen både en kolonial- og en manufaktur- og trikotagehandel som Bertel måske har været tilknyttet. (Arne Højberg 1969) tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage