Margrethe Vullum til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Åboulevarden 6. 28. august 1911

Morsomt at træffe Dem

[28.8.19111]

Kjære Pontoppidan, jeg er hernede på et lille Besøg hos mine Børn – for Øieblikket hos Ove2. Jeg véd ikke, om De er på Reise; men skulde De være hjemme og skulde det være så heldigt, at De har noget at gjøre i Byen Imorgen eller Overmorgen eller Onsdag√ vilde det være så morsomt at træffe Dem. Vil De ikke telefonere til Ove – No. 432 – Imorgen, hvis De er hjemme, og sige, om det kan lade sig gjøre eller ikke. Er De optaget må De ikke lade Dem forstyrre, det stoler jeg på at De forstår. Tak for sidst.

Deres Margrete Vullum

Adr: Åboulevarden 6 Ove Rode. Hvis De kommer til Byen kan jeg træffe Dem hvor som helst det er bekvemmest.

 
[1] brevkort adresseret til "Forfatteren Henrik Pontoppidan / Th. J. Ahlmans Alle 4,1 / Hellerup", omadresseret til "Villa Solvang / Taulov St", poststemplet "Kjøbenhavn 28.8.11" og "Hellerup 28.8.1911 7-9 F". tilbage
[2] Ove: Ove Rode, en søn af hendes første ægteskab. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage