Verner Voldby til Poul Carit Andersen
Sendt fra Tølløse Realskole. 17. august 1933

Verdens betydeligste Romanforfatter

V.V
Tølløse Realskole
17 Aug. 33.

Herr Poul Carit Andersen.

Tak for Deres Brev.

Desværre er Digtet1, som De formoder, solgt. […] Digtet er skrevet ca. 1920; paa Foranledning af min Fader afskrev Henrik Pont. det sammen med en længere Dedikation i et Eksemplar af sine samlede Værker, som jeg skænkede til min Skole som Præmie til en Student Sommeren 1920, det Aar jeg selv blev Student. I Facsimile bortskænkes Digtet sammen med Pont's Samlede Skr. hvert Aar til en Student, Gl. Hellerup Gymn. Digtet, der er overordentligt betydningsfuldt, foreligger i to Redaktioner, af hvilke den første og oprindelige, er den, der blev skrevet i min Boggave 1920 og som ejes af Reklamechef Rud. Holst Carlsberg Brygg. Denne første Redaktion er, som altid hos Pont, langt den bedste.

I noget ændret Skikkelse (om jeg husker ret) offentliggjorde Pont. det i Juleroser2 1921? 22? muligvis 1920. Saavidt jeg ved findes den første Red. ikke offentliggjort. Den Afskrift jeg selv besad er solgt til Amtsforvalter Palsbo, Tønder.

Det glæder mig altid at mærke Interesse om H. Pont. der efter min Mening er Verdens betydeligste Romanforfatter, og jeg imødeser med Længsel Deres bebudede Bog.

Deres ærb
Verner Voldby.

 
[1] Digtet: "Hvad jeg fra Dreng har set og hørt". tilbage
[2] Juleroser: skal være Dansk Julealbum 1923. Se Flemming Behrendts artikel "Tilståelser". tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage