Valdemar Thorup til Johan Rohde
Juni 1876 (usikker datering)

maa ikke læse i sengen

Fredag eftermiddag [juni 18761]

Min hoste er bleven saa slem, at jeg har maattet give efter for den og gaa i seng. Jeg har faaet ind at svede paa og maa ikke læse i sengen; jeg keder mig ihjel. Kom endelig ud til mig imorgen, og tag din filo[so]fi med, saa kan vi faa en hel del bestilt. Kom, frem for alt!!!!!

Din svedende ven

V. Thorup
stud. jur.2

 
[1] forsøgsvis datering, jf. bemærkningen om filosofi som tyder på eksamenslæsning til filosofikum, som må have fundet sted sommeren 1876. Thorup brugte i de første studieår (til og med 1879) smaa forbogstaver i navneord. tilbage
[2] stud. jur.: Thorup begyndte med at læse jura, men ved sin død 30.12.1883 angives han at være stud.mag. tilbage