Else Thomsen f. Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Bispebjerg Hospital. 29. oktober 1943

de testamentariske Bestemmelser

Bispebjerg Hospital
29-10-43

Kære Direktør Ingeborg Andersen.

Tak for Deres venlige Brev. – Det beror desværre paa en stor Misforståelse, at jeg har givet Lov til at Gyldendal udsender min Fader's Digte i Bogform; iflg. min Fader's sidste Vilje maa en saadan Udgivelse ikke finde Sted.

Jeg synes, ligesom De, det var en smuk Tanke, men vi kan ikke komme udenom de testamentariske Bestemmelser.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Else Thomsen

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage