Else Thomsen f. Pontoppidan til Arthur Palsbo
Sendt fra Bispebjerg. 12. september 1943

Manuskripter skal brændes

Bispebjerg Hospital
12-9-43

Hr. Amtsforvalter Arthur Palsbo.

Paa min Søster, Fru Krause's og egne Vegne maa jeg desværre meddele Dem, at de i Deres Brev omtalte Breve ifølge min Far's Testamente skal sendes til det kg. Bibliotek, og Manuskripter skal brændes; vi kan derfor ikke disponere over nogen af Delene.

Med venlig Hilsen. Deres ærbødige
Else Thomsen

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage