Else Thomsen f. Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Bispebjerg. 12. september 1943

min elskelige Fader

Bispebjerg
12-9-43

Hr. Forfatter H.P.E.Hansen.

Hjertelig Tak for den Hilsen De saa venligt sendte mig i Anledning af min elskelige Fader's Død. Selv om jeg i mange Aar har været forberedt paa at miste ham, var Afskeden alligevel meget svær for mig.

2 Far var kun syg i 3 Dage, og sov stille bort uden Lidelser.

Deres hengivne
Else Thomsen
f. Pontoppidan

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage