Else Thomsen f. Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Bispebjerg Hospital. 9. marts 1931

Far har været meget syg

Bispebjærg
Hospital
9–3–31.

Frøken Eli Kinck.

Fra min Far, Henrik Pontoppidan, har jeg mange Hilsner til Dem med tusind Tak for de skønne Violer, som glædede ham meget. Far har været meget syg, men har det nu helt godt, Temperaturen er omtrent normal, men Kræfterne er meget smaa; og det bliver jo desværre et Sygeleje, der kommer til at strække sig 2 over 3–4 Maaneder. Far bliver i den første Maaned for svag til selv at skrive derfor maa De foreløbig nøjes med denne Hilsen gennem mig.

De venligste Hilsner og endnu engang Tak fordi De saa smukt tænkte paa Far.

Deres hengivne
Else Thomsen
f. Pontoppidan

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage