Leo Swane til Poul Carit Andersen
Sendt fra Statens Museum for Kunst. 16. august 1933

portrætter af H.P

Statens Museum for Kunst. Kjøbenhavn, d. 16.8.1933.

Hr. Poul Carit Andersen.

Som svar paa Deres brev1 af gaars dato skal jeg meddele Dem, at saavidt jeg erindrer ejer Poul Christiansen selv portrættet af Henrik Pontoppidan. Sikker besked herom vil De vist kunne faa ved at spørge maleren grev S. Danneskiold-Samsøe, Selskovvejen, Hillerød, maaske ogsaa ved at ringe til kunsthandler Bach, Ved Stranden.

Jeg erindrer ikke andre portrætter end de nævnte af H.P.

Deres ærbødige
Leo Swane

 
[1] brev: kendes ikke. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage