Viggo Stuckenberg til Valdemar Vedel
Sendt fra Lyngby. 8. marts 1900

Deres Navn særlig godt

Lyngby 8 Marts 1900

Kære Hr Vald. Vedel!

Jeg har sammen med Schandorph og Fru Gad paataget mig at samle Underskrifter til en saalydende Henvendelse til Edvard Brandes:

"Vi undertegnede Forfattere føler Trang til at sende Dem vor kollegiale Hilsen med Tak for Deres mangeaarige, utrættede Arbejde for dansk Literatur og Skuespilkunst."

Vil De ikke nok være med? Deres Navn vilde netop nu gøre særlig godt. Det drejer sig jo ikke her om Moral eller Parti, men om den simple Ret for en Mand til at forfægte sine Meninger uden at blive bombarderet med raadne Æg. Send mig, – helst Deres Ja, – men under alle Omstændigheder et Par Ord, allerhelst omgaaende.

Venlig Hilsen
Deres hengivne
Viggo Stuckenberg

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage