August Strindberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skovlyst, Lyngby. 3. maj 1888

besök på Havreholm

Skovlyst, Lyngby 3 Maj 1888.

Käre Pontoppidan,

Härmed ändtligen den pekuniäre delen af min skuld. Som jag nu bor på Helsingörbanan (Holte station) hoppas jag genom ett besök på Havreholm1 snart kunna afbörda mig den andra delen, och motser med otålighet ett ögonblicks ledighet att jag må kunna sätta reseplanen igenom.

Till dess farväl

Vänligen
August Strindberg

 
[1] besök på Havreholm: om et sådant fandt sted, har vi ingen vidnesbyrd. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage