Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
24. december 1937

kommer snart paa Besøg

Julen 1937.

Kære Henrik Pontoppidan!

Glædelig Jul! Helene og jeg sender Dem vore bedste Ønsker om et godt Nytaar. At det maa bevare Deres Kræfter til Glæde for alle Deres Venner.

Tak for det gamle Aar og for det trofaste Venskab. Nu til Januar er det 30 Aar siden den Dag, da De stod i Stuen i Gl. Skagen for at hilse paa en 2 ung og ukendt Digter, som De gennem alle disse Aar ved hver Lejlighed har støttet og opmuntret.

Jeg er nu i Gang med Korrekturen pa min nye Roman. Jeg glæder mig til den Dag, jeg kan sende Dem den. –

Jeg kommer snart paa Besøg igen.

Med hjærtelige Hilsner fra os alle.

Deres hengivne
Harry Søiberg