Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Strandvejen 97, Hellerup. 14. maj 1931

Bibliotekssagen

Strandvej 972
Hellerup 14/5 - 31.

Kære Henrik Pontoppidan!

Biblioteksudvalget inden for Dansk Forfatterforening har paalagt mig at bede om Deres Støtte til Løsningen af Bibliotekssagen! Forleden havde Udvalget Forhandling med Forlæggerne: Gyldendal, Hasselbalch og Hr. Jespersen, Formand for Forlæggerraadet, om Tilvejebringelse af et Samarbejde mellem Forlæggere og Forfattere i denne vigtige Sag. Forlæggerne udbad sig da en Liste over de ansete Forfattere, som her var enige, for at kunne forelægge den for Forlæggerraadet for at give Sagen størst mulig Vægt. Og dette lovede Udvalget! Vi raader i Øjeblikket over c. 40 Navne, som allerede har givet sin Tilslutning og jeg skal nævne nogle af de vigtigste. De, der endnu savnes af ansete Forfatternavne rettes der i disse Dage Henvendelse til: Hjortø, Fleuron, Ditlev Nielsen, Buchholtz, Freuchen, Hans Poulsen, Olesen Løkken, Leck Fischer 2 Frederik Poulsen, Karin Michaelis, Jakob Paludan, Edvard Egebjer[g], Andersen Nexø, Thit Jensen, Morten Korch, Erling Kristensen, Sophus Michaelis, Kampan1, osv.

Naar Forlæggerne har modtaget den ønskede Liste, vil der blive nedsat et Udvalg af Forlæggere og Forfattere til at danne den Enhedsfront, som kan føre Sagen til en heldig Løsning paa Biblioteksmarkeds Grundlag: Retten til Udlaan af Bøger i Biblioteket erhver[ve]s for Bibliotekerne gennem Købet af Biblioteksmærket.

De behøver ikke at have Besvær med at svare mig skriftlig, jeg ringer Dem op i Morgen eller paa Lørdag Morgen ved 10½ for at faa Deres Tilladelse.

Tak for sidst! Hav det nu godt til vi snart igen sees! Vi rejser til Skagen Lørdag Aften.

Hjærtelig Hilsen
Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] læs: Kamban tilbage