Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Rosbæksvej 2, København Str. 20. december 1927

jeg har at holde det!

Rosbæksvej 23
København Str.
20/12 - 1927.

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Deres kærkomne Brev! Det dumme "Hver 8d Dag", man føler sig baade halvvejs flov og ærgerlig over bag efter at se, hvad det, man har sagt, bliver til, naar det er gaaet gennem en saadan Journalists Øren og Hjerne! Jeg tror sandelig, jeg vil begynde at gøre mig lidt mindre let tilgængeligt! –

Ja, nu er vi altsaa Københavnere igen – og bliver boende her hen i April! – vi trængte alle til at komme bort fra Havet, det haarde Vejr og Vintermørket som føles saa langvarende og trykkende derude paa Kysten!

Men nu skulde jeg jo ikke gerne bruge Vinteren alene til at gaa i Selskab – jeg skal derimod udrette noget – og jeg 2 er begyndt med [at] lukke mig inde i mit Arbejdsrum fra Kl. 10 Fm. – 2 Middag – og jeg har at holde det! Og Resultatet er at jeg snart er færdig med en Novelle! – Naar jeg saa har skrevet et Par Kroniker som ogsaa plager min Samvittighed – skal jeg i Gang med "Søkongen" – den ligger for Tiden inde i Forlagets Jernskab stængt inde som en Drage (600 Manuskriptsider)

Vi er Gudskelov alle raske!

Og nu har vi Jul igen – og har en Travlhed som alle andre Steder – Lene er paa Juleindkøb inde i København med Børnene, naar hun kommer hjem med Bataillionen ser hun ud som om hun kommer ud af en Slagtummel!

Vi sender alle Dem og Deres Kone mange gode Juleønsker og hjærtelige Juletanker! Der bliver nok en rigtig Julefest hos Fru Else og hendes Mand!

Fra Deres hengivne
Helene og Harry Søiberg