Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allegade 8A,2. 15. november 1915

kritisk Situation til Gyldendal

Allégade 8AII
København 15/11 - 15

Kære Hrr. Henrik Pontoppidan!

Jeg vil gerne bede Dem om at skænke mig en Halvtimestid til en Samtale. Jeg er nemlig kommen i en kritisk Situation til Gyldendal og vilde gerne have Lov til at tale med Dem derom for eventuelt at opnaa et Raad eller Vejledning!

Forlaget har ikke blot lukket sin Kasse i, men tiltager sig ogsaa Rettigheder over min fremtidige Produktion, som jeg ikke synes at kunne finde mig i!

Med hjærtelig Hilsen
fra Deres hengivne
Harry Søiberg