Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Reykjaviksgade 9,3. 12. november 1910

et og andet at snakke om

Reykjaviksgade 33
d. 12/11 - 1910

Kære Hrr. Henrik Pontoppidan!

Jeg kommer til endnu en Gang at bede Dem om et Par anbefalende Ord! Jeg vil nemlig ansøge om nogle Hundrede Kroner af det "Raben-Levetzavske Legat." Det er Grev Raben og Prof. Vilh. Thomsen, som sidder i Bestyrelsen! Ansøgningen skal være indgivet inden den 31te i d.M. Jeg siger Dem hjærtelig Tak for de Ord, De sendte mig i Anledningen af min nye Bog1! Der var dog et og andet, som jeg haaber ved Lejlighed at faa snakket med Dem om!

Med hjærtelig Hilsen!
fra Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Bog: Af Jordens Slægt. Historier, 1910. tilbage