Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kochs Vej 9A,4. 23. november 1909

en Skuffelse for mig

Kochs Vej 9 A.4
d. 23/11 - 09

Kære Hrr. Henrik Pontoppidan!

Skulde jeg fortie, at Dagen i Søndags blev en Skuffelse for mig?

Nu havde jeg glædet mig til en Samtale med Dem af samme Art, som jeg erindrer fra vore Ture paa Skagen, i Gribskoven og hin Regnvejrsskumring – nogen Tid efter, at jeg havde skrevet "Folket ved Havet". Og saa blev det en for mig tildels ligegyldig Konversation om den gode Doktors Rejser paa Grønland – og om hans stærblinde Tranædere!1

De faar ikke tage dette som nogen Uhøflighed, men som 2 en aabenhjertig Tilkendegivelse af en Følelse, der vel altid melder sig, naar man gaar glip af hvad man værdsætter! Jeg har blot ikke kunnet fortie den!

Derfor maa De vente at se mig en Dag igen – inden længe!

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Grønland: sammenhængen kendes ikke, og der er ikke noget kvalificeret gæt på hvem "Doktoren" er. tilbage